Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 23/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 25/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY MAY ĐỘC LẬP VÀO CÔNG TY DỆT - MAY THẮNG LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 305/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2001) về việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 334/CP-ĐMDN ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam.

Điều 2. Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt -May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt - May Thắng Lợi và Giám đốc Công ty May Độc Lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Tổ chức - Cán bộ CP,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2001/QĐ-BCN ngày 25/04/2001 về việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!