Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 23/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Thái Phụng Nê
Ngày ban hành: 04/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (tại công văn số: 885/CV-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương, là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam; có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Ban: Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thực hiện theo quy định của Điều lệ Quản lý đầu tư xây dựng và Quyết định số:19/BXD-CSXD ngày 10 tháng 6 năm 1995 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban quản lý Dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng trực thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam và Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên,
- Tổng Công ty ThanVN,
- Uỷ ban ND tỉnh Lạng Sơn,
- Lưu VP, vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Thái Phụng Nê

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status