Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2283/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá, khối lượng và dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2283/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ, KHỐI LƯỢNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẶT HÀNG CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 312/TTr-STC ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt đơn giá, khối lượng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn như đề xuất của Sở Tài chính với tổng kinh phí là 71.188.000.000đồng (Bảy mươi mốt tỷ, một trăm tám mươi tám triệu đồng). Cụ thể như sau:

- Duy trì hệ thống công ích: 58.238.000.000đồng, trong đó:

+ Duy trì hệ thống công viên cây xanh: 40.760.000.000đồng;

+ Duy trì hệ thống chiếu sáng: 17.478.000.000đồng.

- Tiền điện chiếu sáng công cộng: 12.950.000.000đồng;

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn ký kết hợp đồng đặt hàng và tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đặt hàng đối với Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đảm bảo theo các quy định nhà nước hiện hành.

3. Trường hợp phát sinh các công việc ngoài danh mục hợp đồng:

- Đối với các công tác có quy mô nhỏ và tính chất đơn giản, liên quan đến việc duy trì, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công viên cây xanh, khu vực công cộng, đèn chiếu sáng công cộng không có trong danh mục hợp đồng: Cho phép UBND thành phố Quy Nhơn được thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán theo thực tế hàng tháng và bổ sung kinh phí thanh toán hàng quý. Chi phí thanh toán được tính tương tự như cách tính chi phí sản phẩm công ích năm 2018 của Công ty đã được UBND TP.Quy Nhơn thẩm định, tổng chi phí thực hiện hợp đồng đặt hàng (bao gồm trường hợp phát sinh các công việc ngoài danh mục hợp đồng có quy mô nhỏ và tính chất đơn giản) trong năm không vượt quá giá trị đặt hàng (≤ 71.188.000.000 đồng).

- Đối với các công tác phát sinh có quy mô, khối lượng lớn, yêu cầu cao về tính chất kỹ thuật: thực hiện theo dự toán, kinh phí riêng và được quyết toán riêng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Do Ngân sách thành phố Quy Nhơn đảm bảo theo quy định.

Điều 2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2283/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá, khối lượng và dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2018 đối với Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190