Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 228/QĐ-UB năm 1989 bãi bỏ chế độ xét duyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 228/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Quang Chánh
Ngày ban hành: 20/04/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 228/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC BÃI BỎ CHẾ ĐỘ XÉT DUYỆT HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 217/HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy định về các chính sách đổi mới kế hoạch hóa và hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh;
- Nhằm đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của các đơn vị kinh tế và nâng cao trách nhiệm của đơn vị kinh tế khi ký kết hợp đồng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay bãi bỏ chế độ xét duyệt hợp đồng kinh tế được ký kết giữa đơn vị kinh tế của thành phố với đơn vị kinh tế của tỉnh khác hoặc trung ương quy định tại điều 2 của bản quy định bổ sung về xét duyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UB ngày 6-6-1987 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Khi ký kết hợp đồng kinh tế các đơn vị kinh tế phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định hiện hành của trung ương và thành phố về điều kiện, thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế. Thủ trưởng đơn vị kinh tế chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hợp đồng kinh tế đã được ký kết.

Điều 2. – Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ:

- Điểm 2 c trong chỉ thị 44/CT-UB ngày 26-10-1988 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường chế độ hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế.

- Những quy định về xét duyệt hợp đồng kinh tế quy định trong các quyết định, chỉ thị ban hành trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/QĐ-UB năm 1989 bãi bỏ chế độ xét duyệt hợp đồng kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9