Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 221/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 18/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3347/GTVT-TCCB-LĐ ngày 27 tháng 9 năm 1999) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 972/HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp và kinh doanh nhiên liệu cho ngành hàng hải Việt Nam, bao gồm cả nhu cầu cung ứng cho tàu biển nước ngoài cập các cảng Việt Nam.

Việc đăng ký và bổ sung nội dung kinh doanh, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty thực hiện việc kinh doanh nhiên liệu nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Khối lượng nhiên liệu nhập khẩu hàng năm do Bộ Thương mại xem xét, quyết định cụ thể căn cứ vào quy định hiện hành về kinh doanh xăng - dầu và quy mô đáp ứng các điều kiện về kinh doanh xăng - dầu của các cơ sở kỹ thuật tiếp nhận nhiên liệu ngành hàng hải.

Việc kinh doanh thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, PTT Nguyễn Mạnh Cầm,
- Các Bộ : Giao thông vận tải,
Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TƯ,
- Cục Hàng hải Việt Nam,
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (2),
- VPCP : BTCN, các PCN : Nguyễn Tôn,
Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ : CN, TH,
- Lưu : KTTH (2), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 221/1999/QĐ-TTg ngày 18/11/1999 bổ sung chức năng kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.623

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!