Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 216/QĐ-BYT công bố 11 công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 216/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 27/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 11 CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Thông tư số 01/BYT-TT ngày 29 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn đăng ký của các Công ty nước ngoài được phép nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế với các tổ chức, công ty của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, snh phẩm y tế với Việt Nam

- Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt các doanh nghiệp kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế ngày 12 tháng 8 năm 2003 và ngày 14 tháng 1 năm 2004;

- Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố 11 Công ty nước ngoài được phép đăng ký kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam (Có danh sách Công ty kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các Công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam phải chấp hành đúng các quy định về kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Công ty có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

DANH SÁCH

CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP KINH DOANHVẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BYT ngày 27 tháng 1 năm 2004)

TT

Tên Công ty

Quốc tịch

Địa chỉ

Số đăng ký

1

Diethelm & Co.Ltd

Thuỵ Sỹ

Muchlebachstrasse 20, 8008 Zurich, Switzerland

VXSF-058-1103

2

Abbott

Labora tories (singapore) Pte.LTD

Singapore

Maritime Square, #11-12 Lobby B World Trade Centre, Singapore 099253

VXSF-059-0104

3

Aventis pasteur S.A

Pháp

2, avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon - France

VXSF-060-0104

4

Federal State Unitary Enterprise on Manufacture of Bacterial and Viral Preparation of Chumakov Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitis of Russian Academy of Medical Sciences

Liên Bang Nga

P/O Institute of Poliomyelitis, Leninsky District, 142782 Moscow Region, Russia

VXSF-061-0104

5

Joiint - stock company “Biomed-Mechnikov”

Liên Bang Nga

143422 Russia, Petrovo-Dalnee, Krasnogorsky District, Moscow’s region

VXSF-062-0104

6

Biomerieux SA

Pháp

Chemin de L’Orme, 69 280 Marcy L;Etoile, France

VXSF-063-0104

7

Sevapharma a.s.

Cộng Hoà Séc

Korunni 108, 101 03 Praha 10, Czech Republic

VXSF-064-0104

8

Scigen LTD

Singapore

14 Science Park Drive, The Maxwell #04-01A, Singapore 118226

VXSF-065-0104

9

Phil international Co., LTD.

Hàn quốc

629-4 Yeoksam - Dong, Kangnam-Ku, Seoul, Korea

VXSF-066-0104

10

Merck sharp & DoHME (ASIA) Ltd.

Hồng Kông

26/F., Croline Center, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, HongKong

VXSF-067-0104

11

Investment overseas unlimited

Hoa Kỳ

1701 Chesterbrook Vale Court, McLean, VA22101

VXSF-068-0104

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/QĐ-BYT ngày 27/01/2004 công bố 11 công ty nước ngoài được phép kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248