Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 215/2006/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 215/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THUỘC TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển Công ty Thương mại dầu khí - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí.

- Tên giao dịch: Công ty Thương mại dầu khí.

- Tên giao dịch quốc tế: PetroVietnam Trading Company Limited.

- Tên viết tắt: Petechim Co.,Ltd.

- Vốn điều lệ: 333.000.000.000 đồng (ba trăm ba mươi ba tỷ đồng).

- Địa chỉ trụ sở chính: số 70A đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của công ty: xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô, các sản phẩm dầu; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ ngành dầu khí và nhu cầu trong nước; kinh doanh dầu ngoài nước; dịch vụ vận tải và đại lý vận tải dầu thô; dịch vụ thương mại cho các nhà thầu dầu khí; tư vấn thương mại, đầu tư và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Thương mại dầu khí.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty Thương mại dầu khí và Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Công ty Thương mại dầu khí;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP : BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, Ban điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ: TH, DK, KTTH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 215/2006/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.602
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213