Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Số hiệu: 21/2004/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Đinh Quang Ngữ
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2004/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VĂN HÓA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH TẾ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Sách Việt Nam (Công văn số 114/2004/TCTSVN ngày 20 tháng 05 năm 2004), Phương án cổ phần hóa của Trung tâm Dịch vụ văn hóa và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mối và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 28 tháng 05 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

                                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thuộc Công ty Khách sạn và Dịch vụ văn hóa (doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Sách Việt Nam) gồm những điểm chính sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 1.120.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 0%

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Trung tâm: 87,8%

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Trung tâm: 12,2%

Trị giá một cổ phần 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thuộc Công ty Khách sạn và Dịch vụ văn hóa tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hóa (Quyết định số 839/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 03 năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin) là: 16.259.160.316 đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn, ba trăm mười sáu đồng). Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Trung tâm dịch vụ Văn hóa là 644.637.045 đồng (sáu trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, không trăm bốn nhăm đồng).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Trung tâm.

Không có cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Trung tâm dịch vụ Văn hóa vì Trung tâm chưa thực hiện được chế độ bảo hiểm xã hội. Do đó, toàn bộ số cổ phần đều là cổ phần phổ thông.

4. Về chi phí cổ phần hóa của Trung tâm, Trung tâm dịch vụ Văn hóa làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Sách Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 2: Chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thuộc Công ty Khách sạn và Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế.

Điều 3: Tổng công ty sách Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Văn hóa tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và kế toán Trung tâm Dịch vụ Văn hóa có trách nhiệm điều hành công việc của Trung tâm cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sách Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ văn hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư phát triển văn hóa kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Đinh Quang Ngữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2004/QĐ-BVHTT về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Văn hóa kinh tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69