Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2081/QĐ-UB-DA về việc kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành

Số hiệu: 2081/QĐ-UB-DA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 04/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2081/QĐ-UB-DA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KINH DOANH, TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ quy định về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 03/BKH-QLDA ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 566/TT-KHĐT-NN ngày 13/3/2000;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sản phẩm sản xuất và được tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam, theo qui định của Giấy phép đầu tư được trực tiếp thực hiện hoặc thông qua đại lý giới thiệu và kinh doanh sản phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đã có Giấy phép hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Doanh nghiệp phải báo cho các cơ quan quản lý của thành phố Hồ Chí Minh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Thương mại thành phố, Cục Thuế thành phố trước khi kinh doanh và khi sắp chấm dứt kinh doanh. Ngoài các địa điểm quy định tại Điều 1, mọi hoạt động giao dịch kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh phải được sự chấp thuận bằng văn bản của ủy ban nhân dân thành phố về địa điểm.

Điều 3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Điều 1, phải tuân thủ theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2081/QĐ-UB-DA ngày 04/04/2000 về việc kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248