Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 207/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Đề án mở rộng mạng lưới hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 207/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 20/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MỞ RỘNG MÀNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 135/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân;

- Xét Tờ trình số 15/TTr-QTDTW ngày 9/1/2001 kèm theo Đề án tổng thể về mở rộng màng lưới hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Tổ chức tín dụng hợp tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án mở rộng màng lưới của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Tờ trình số 15/TTr-QTDTW ngày 9/1/2001 kèm theo đề án tổng thể mở rộng màng lưới hoạt động của quỹ tín dụng Trung ương với những nội dung chủ yếu sau:

1. Sáp nhập 21 Quỹ tín dụng nhân dân khu vực vào Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để chuyển thành chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, hoàn thành trước 31/12/2001.

2. Đối với các tỉnh hiện nay không có Quỹ tín dụng nhân dân Khu vực, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều hoà vốn đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn đến hết 31/12/2001; Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương nghiên cứu xây dựng phương án thành lập mới chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương hoặc tổ đại diện thuộc chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để thực hiện nhiệm vụ này kể từ 1/1/2002.

3. Việc thành lập sở giao dịch, các Ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau khi hoàn thành việc sáp nhập 21 Quỹ tín dụng khu vực vào Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để chuyển thành chi nhánh của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

4. Tiến độ cụ thể triển khai thực hiện Đề án theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Những tồn tại trong hoạt động tín dụng và các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương có trách nhiệm báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức tín dụng hợp tác, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân khu vực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt đề án mở rộng màng lưới hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương)

Bước 1: tháng 3 và tháng 4/2001

Căn cứ Đề án được duyệt xây dựng và thực hiện thí điểm sáp nhập QTD Khu vực Hà Tây thành chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và thành lập mới chi nhánh QTDND Trung ương tại tỉnh Nghệ An.

Bước 2: Từ tháng 5/2001 đến 31/12/2001

Sơ kết rút kinh nghiệm làm thí điểm, xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án trong phạm vi cả nước:

- Tháng 5 và tháng 6 Quý II/2001: sáp nhập 6 QTD Khu vực thành chi nhánh QTDND Trung ương gồm: QTD Khu vực Hải Dương, Quảng Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Kiên Giang.

- Quý III/2001: sáp nhập 7 QTD Khu vực thành chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương gồm: QTD Khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Ninh, ĐăkLăk, Lâm Đồng và Bình Định.

- Quý IV/2001: sáp nhập 7 QTD Khu vực thành chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương gồm: QTD Khu vực Nam Định, Long An, Trà Vinh, Bình Thuận, Đồng Nai, Sóc Trăng và An Giang.

- Khi sáp nhập các QTD Khu vực thành chi nhánh của QTDND Trung ương phải đồng thời thành lập chi nhánh QTDND Trung ương ở những nơi cần thiết hoặc thành lập các tổ đại diện thuộc chi nhánh QTD Trung ương tại các tỉnh chưa có QTD Khu vực để kịp thời phục vụ các QTDND cơ sở.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 207/QĐ-NHNN ngày 20/03/2001 về việc phê duyệt Đề án mở rộng mạng lưới hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.883

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248