Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 206/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Quý Đăng
Ngày ban hành: 25/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 25 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG SẮP XẾP VÀ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Chỉ thị số 500/TTg, ngày 25/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp và đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền và ông Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai, về việc thành lập Hội đồng sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hôi đồng sắp xếp và đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Đặng Quốc Lộng - Phó chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Cao Trí Thức - Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư - Phó chủ tịch Hội Đồng (Thường trực).

3. Ông Phạm Kỳ, Trưởng Ban TCCQ tỉnh - Phó chủ tịch Hội đồng

4. Ông Nguyễn Hữu Vạn - Giám đốc Sở Tài chính – vật giá - Ủy viên

5. Ông Ngô Trọng Mỹ - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ - MT - Ủy viên

6. Ông Hoàng Phú Khèn - Giám đốc Sở Lao dộng - TBXH - Ủy viên

7. Ông Ngô Bá Lại - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước nước tỉnh - Ủy viên

8. Ông Phạm Văn Bổn, Cục trưởng Cục quản lý vốn và tài sản DN-NN - Ủy viên.

Mời ông Trần Tiến Hòa, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tham gia ủy viên Hội đồng sắp xếp và đổi mới DN-NN.

Khi tiến hành xem xét các vấn đề có liên quan tới doanh nghiệp thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật nào thì Giám đốc sở, Ngành kinh tế kỹ thuật đó sẽ tham gia là Ủy viên Hội đồng.

- Giúp việc cho Hội đồng có tổ tư vấn, thành phần gồm: Các cán bộ, chuyên viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững của các ngành: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính – vật giá, Sở Lao động - TBXH. Cục quản lý vốn và tài sản DN và Ban tổ chức chính quyền tỉnh. Tổ trưởng tổ tư vấn do Chủ tịch Hội đồng chỉ định.

Điều 2. Hồi đồng sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh từng bước thực hiện phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh, đã được Chỉnh phủ phê duyệt.

2. Xem xét, thẩm định các điều kiện về thành lập mới doanh nghiệp Nhà nước và tổ chức lại sản xuất của các doanh nghiệp Nhà nước, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định theo quy định hiện hành.

3. Xem xét, thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể số doanh nghiệp Nhà nước bị thua lỗ nghiêm trọng và tổ chức thực hiện các bước giải thể doanh nghiệp Nhà nước theo đúng trình tự về thể thức và nội dung mà Nhà nước đã quy định lại Quyết định số 315/HĐBT ngày 01/9/1990 và Quyết định số 330/HĐBT ngày 23/l0/1991.

4. Tham mưu giúp UBND tỉnh các vấn đề khác có liên quan tới doanh nghiệp Nhà nước như: cổ phần hóa doanh nghiệp, phân xếp loại doanh nghiệp ...

Điều 3. Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho Hội đồng sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh hoạt động, hàng năm Hội đồng sẽ được ngân sách Nhà nước cấp 1 khoản kinh phí nhất định qua tài khoản của Sở Kế hoạch và đầu tư kinh phí do Chủ tịch Hội đồng lập và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh. Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư và các ông có tên trong thành viên Hội đồng sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai, căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay cho các Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 03/01/1992 và Quyết định số 113/QĐ-UB ngày 16/3/1993 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thành lập và giải thể Doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 206/QĐ-UB ngày 25/10/1996 thành lập Hội đồng sắp xếp và đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97