Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 206/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 206/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 03/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định 74/2003/QĐ-BCN ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn;
Căn cứ Công văn số 1168/CP-ĐMDN ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Tờ trình số 39/2003/CV-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2003) và Đề án thành lập Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn, doanh nghiệp nhà nước thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

1. Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch, có tài khoản (nội, ngoại tệ) tại ngân hàng, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định của pháp luật.

2. Công ty có:

- Tên giao dịch quốc tế: SAIGON BEVERAGE TRADING AND SERVICE COMPANY;

- Tên viết tắt: SATRACO;

- Trụ sở chính đặt tại: 12 Đông Du, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Kinh doanh các loại bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì;

- Kinh doanh nhà hàng nấu bia tươi, kinh doanh ăn uống;

- Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của Tổng công ty và của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

1. Giám đốc;

2. Các Phó giám đốc;

3. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và chỉ đạo Công ty đăng ký kinh doanh và thực hiện kinh doanh đúng quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐ-TB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 206/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.008
DMCA.com Protection Status