Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Vật tư Hải Phòng thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 198/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 27/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CHI NHÁNH VẬT TƯ HẢI PHÒNG THUỘC CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN BỘ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MATEXIM HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Tờ trình số 490/MĐL-NN/CPH ngày 14 tháng 11 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Vật tư Hải Phòng thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 17 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Vật tư Hải Phòng thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 49,90 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 50,10 %;

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Chi nhánh Vật tư Hải Phòng thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2789/QĐ-TCKT ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 70.630.884.702 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Chi nhánh là 1.684.210.572 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Chi nhánh.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 71 lao động trong Chi nhánh là 9.555 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 286.650.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Chi nhánh, Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Chi nhánh Vật tư Hải Phòng thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng,

- Tên giao dịch quốc tế: MATEXIM HAIPHONG JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: MATEXIM HAIPHONG;

- Trụ sở chính : Số 1 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Khai thác, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển (đường thuỷ và đường bộ) các loại vật tư, thiết bị, hàng hoá;

- Kinh doanh vật tư­, thiết bị toàn bộ, thiết bị xây dựng, trang trí nội thất, phân bón, hoá chất và vật t­ư nông nghiệp, kim loại đen, kim loại mầu, khoáng sản, than đá, thiết bị lẻ, ph­ương tiện giao thông vận tải, thiết bị văn phòng, hàng tiêu dùng, sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản; thu mua thứ liệu, phế liệu kim loại đen, kim loại mầu;

- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá; đại lý bán xăng dầu; dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà x­ưởng, văn phòng; dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ; kinh doanh nhà ở, bất động sản;

- Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng và bao bì bằng nhựa, bao bì bằng giấy, các sản phẩm đồ gỗ dân dụng và mỹ nghệ xuất khẩu, dây cáp điện; nuôi trồng thuỷ sản;

- Xuất khẩu các sản phẩm của ngành công nghiệp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ có trách nhiệm điều hành công việc của Chi nhánh Vật tư Hải Phòng thuộc Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP Hải Phòng
- Ctcp MATEXIM Hải Phòng
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Vật tư Hải Phòng thuộc Công ty Vật tư Thiết bị toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status