Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 186/2004/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Kim khí Thăng Long thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 186/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 14/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM KHÍ THĂNG LONG”.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 4630/QĐ-UB ngày 26/7/2004 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh sách các DNNN triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển Công ty Kim khí Thăng Long thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long.

- Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM KHÍ THĂNG LONG

- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

- Tên giao dịch quốc tế: THANGLONG METAL WARES COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04-8.271304

- FAX: 04-8.276670

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được đăng ký và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước - Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty được UBND Thành phố Hà nội phê duyệt.

Điều 2: Vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

a/ Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng Việt Nam).

b/ Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác và gia công Cơ khí;

- Sản xuất, kinh doanh các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng.

- Sản xuất, kinh doanh lắp ráp các mặt hàng: Ô tô, xe máy, điện lạnh, diện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác;

- Xuất khẩu các sản phẩm của Công ty và sản phẩm liên doanh hợp tác;

- Nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật, hóa chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty và các đơn vị trong ngành;

- Liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước; mở cửa hàng làm đại lý, đại diện cho các Công ty nước ngoài để giới thiệu và tiêu thụ, bảo hành các loại hàng hóa của Công ty và liên doanh;

- Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thụ; kinh doanh bất động sản;

- Mở lớp dạy nghề bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBCNV của Công ty và các đối tượng khác khi có yêu cầu.

Điều 3: Tổ chức và bộ máy của công ty gồm:

- Chủ tịch

- Tổng Giám đốc

- 03 Phó Tổng Giám đốc

- Kế toán trưởng

- Các phòng nghiệp vụ

- Các đơn vị trực thuộc công ty

Trong thời gian 2 năm kể từ khi mới chuyển đổi từ năm 2005-2006 cho phép công ty được áp dụng mô hình quản lý Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Điều 4: UBND Thành phố Hà Nội, địa chỉ 79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long.

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận nguyên trạng: Vốn, quỹ, lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu ... có liên quan của đơn vị. Đồng thời có biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do UBND Thành phố Hà Nội giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Kim khí Thăng Long khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới.

Điều 5: Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đề xuất phương án kiện toàn bộ máy quản lý của công ty trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

Điều 7: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Công nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Kim khí Thăng Long, Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 186/2004/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Kim khí Thăng Long thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.583

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19