Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1850/QĐ-UB-KT năm 1996 quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào phục vụ các xí nghiệp trong khu chế xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1850/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Châu
Ngày ban hành: 03/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1850/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 4 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC DI CHUYỂN XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG KHU CHẾ XUẤT RA NGOÀI VÀ VIỆC MUA HÀNG HÓA THỰC PHẨM TỪ NGOÀI ĐƯA VÀO PHỤC VỤ CÁC XÍ NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;
Căn cứ Nghị định 322/HĐBT ngày 19/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế Khu chế xuất tại Việt Nam;
Căn cứ kết quả cuộc họp giữa Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế ngày 02/02/1996;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong các Khu chế xuất đưa ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào các Khu chế xuất.

Điều 2.- Quy định tạm thời này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Công thương nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác và Đầu tư thành phố, Giám đốc Công ty Dịch vụ công cộng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố và Thủ trưởng các Sở Ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC DI CHUYỂN XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT ĐƯA RA NGOÀI VÀ HÀNG HÓA THỰC PHẨM TỪ NGOÀI ĐƯA VÀO CÁC KHU CHẾ XUẤT.

(Ban hành kèm theo QĐ số 1850/QĐ-UB-KT ngày 03/4/1996 của UBND thành phố)

I- VỀ VIỆC DI CHUYỂN XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT ĐƯA RA NGOÀI :

1- Giao Công ty Dịch vụ công cộng thành phố phụ trách việc tiếp nhận, vận chuyển, xử lý các loại phế liệu từ trong các Khu chế xuất đưa ra ngoài nhưng phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường ở thành phố.

2- Công ty Dịch vụ công cộng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Môi trường và các đơn vị hữu quan để có biện pháp xử lý thích hợp với từng chủng loại phế liệu cụ thể.

3- Các phế liệu, phế phẩm từ các xí nghiệp trong Khu chế xuất được giao thẳng cho Công ty Dịch vụ công cộng, Công ty chỉ cần ghi vào phiếu in sẵn, lấy xác nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất là được vận chuyển ra ngoài. Xe chở phế liệu chỉ phải chịu sự kiểm tra của Hải quan Khu chế xuất là hoàn tất thủ tục đưa phế liệu ra khỏi Khu chế xuất đi đến điểm xử lý.

4- Giá cả dịch vụ vận chuyển xử lý phế liệu do Công ty Dịch vụ công cộng tính toán trên cơ sở thỏa thuận với các xí nghiệp trong Khu chế xuất.

5- Phế liệu các loại đưa ra ngoài đều được miễn thuế.

II- VỀ VIỆC MUA HÀNG HÓA THỰC PHẨM TỪ NGOÀI ĐƯA VÀO PHỤC VỤ CÁC XÍ NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT :

1- Cho phép mỗi xí nghiệp trong Khu chế xuất được trực tiếp mua trên thị trường thành phố các loại hàng hóa, lương thực thực phẩm, văn phòng phẩm, phụ tùng phục vụ cho sinh hoạt và điều hành của xí nghiệp mình.

(Không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu).

2- Về thủ tục : các xí nghiệp phải lập sổ mua hàng do Ban Quản lý các Khu chế xuất thành phố phát hành và chứng nhận. Khi mua hàng đưa vào Khu chế xuất chỉ phải chịu sự kiểm tra của Hải quan tại cổng Khu chế xuất.

3- Hải quan Khu chế xuất có trách nhiệm theo dõi hướng dẫn và kiểm tra việc nhập hàng thuộc loại nói trên vào Khu chế xuất theo đúng mục đích sử dụng đã nêu.

Các quy định trên đây có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1850/QĐ-UB-KT năm 1996 quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào phục vụ các xí nghiệp trong khu chế xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116