Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1805/2003/QĐ-BTM về việc chuyển Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 1805/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1805/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DẦU KHÍ PETROLIMEX TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.
Xét đề nghị của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Tờ trình số 2050/XD-HĐBT ngày 19/12/2003) và các ý kiến thẩm định của các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ;
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex như sau:

1. Hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên phần vốn của Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn để chuyển thành Công ty cổ phần.

2. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 3.600.000.000 đồng (ba tỷ sáu trăm triệu đồng Việt Nam) .

Vốn Nhà nước: 5% vốn điều lệ.

Người lao động trong doanh nghiệp: 49% vốn điều lệ.

Giá trị doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo Quyết định của Bộ Thương mại số 1466/2003/QĐ-BTM ngày 07/11/2003.

Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 6.317.449.265 đồng (sáu tỷ ba trăm mười bảy triệu bốn trăm bốn chín nghìn hai trăm sáu lăm đồng).

Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 1.973.291.330 đồng (một tỷ chín trăm bảy ba triệu hai trăm chín mốt nghìn ba trăm ba chục đồng).

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 17.760 cổ phần giá trị được ưu đãi: 532.800.000 đồng (năm trăm ba hai triệu tám trăm nghìn đồng).

Giá trị bán chịu cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần: 220 cổ phần trị giá 15.400.000 đồng (mười lăm triệu bốn trăm nghìn đồng).

4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được sử dụng tiền bán cổ phiếu như sau:

Chi phí đào tạo và đào tạo lại, chi phí cổ phần hóa thực hiện theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex trình Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Bộ duyệt.

Số tiền còn lại chuyển vào tài khoản của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex thành Công ty cổ phần:

a) Tên gọi:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex.

Tên đối ngoại: Petrolimex Engineer-ing Joint-Stock Company.

Tên viết tắt: PEC

b) Trụ sở giao dịch: số 149 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex là thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Điều 4. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex có nhiệm vụ kinh doanh:

Tư vấn xây dựng cho các công trình dầu khí, công trình hạ tầng, công trình công nghiệp và công trình dân dụng

Thi công xây lắp các công trình xăng dầu, khí đất, công trình công nghiệp và dân dụng.

Kinh doanh thiết bị, phương tiện tồn chứa cho công trình dầu khí

Kinh doanh các lĩnh vực khác phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex bán cổ phiếu lần dầu, tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần và bàn giao tiền vốn, tài sản, lao động... và các tài liệu có liên quan cho Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

 

Đỗ Như Đính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1805/2003/QĐ-BTM về việc chuyển Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202