Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Văn phòng đại diện Công ty Diesel Sông Công thành Chi nhánh Công ty Diesel Sông Công Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 18/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 07/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DIESEL SÔNG CÔNG THÀNH CHI NHÁNH CÔNG TY DIESEL SÔNG CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Công văn số 28/MĐL-NN-TC ngày 24 tháng 3 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển Văn phòng đại diện Công ty Diesel Sông Công tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Chi nhánh Công ty Diesel Sông Công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở của Chi nhánh đặt tại 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (trụ sở hiện nay của Văn phòng đại diện Công ty Diesel Sông Công).

Điều 2: Nhiệm vụ chủ yếu của Chi nhánh là kinh doanh thương mại các loại sản phẩm trong phạm vi đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty; giới thiệu sản phẩm; tìm kiếm khách hàng trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Diesel Sông Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- UBND Thành phố HCM,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Văn phòng đại diện Công ty Diesel Sông Công thành Chi nhánh Công ty Diesel Sông Công Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.048
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69