Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 177/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 177/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 891/CV-UB ngày 31 tháng 7 năm 1998 và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh bao gồm xã Kim Sơn và thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được ưu tiên phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, du lịch và công nghiệp theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đầu tư tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Điều 2. Hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thực hiện theo các quy định hiện hành, bao gồm: hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, dịch vụ quá cảnh hàng hoá, cửa hàng miễn thuế, Kho ngoại quan, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm, phân loại đóng gói, lắp ráp, gia công hàng xuất khẩu, các chi nhánh đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, các dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bảo quản, kho hàng, du lịch, khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, chợ cửa khẩu.

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm xuất, nhập khẩu). Việc kinh doanh xuất, nhập khẩu những mặt hàng Nhà nước quản lý bằng hạn ngạch và các mặt hàng kinh doanh xuất, nhập khẩu có chỉ tiêu, điều kiện, thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo chỉ dẫn của Bộ Thương mại.

- Hàng hoá nước ngoài tạm nhập vào khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong khi chưa tái xuất, được nhập vào Kho ngoại quan, khi xuất sang nước khác sẽ làm thủ tục tái xuất; trường hợp hàng hoá gửi vào Kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không tiếp tục chuyển đi được sẽ chuyển trả lại nơi xuất xứ.

- Bộ Thương mại uỷ quyền và hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân Hà Tĩnh thực hiện việc cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm hàng hoá cho các tổ chức trong và ngoài nước tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được phép chủ động bàn bạc với chính quyền tỉnh Bolykhamxay cùng phối hợp trong việc xây dựng và quản lý chợ cửa khẩu theo Quy chế chợ biên giới Việt - Lào.

Điều 3. Chính sách ưu đãi về đầu tư:

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo phù hợp với Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo pháp luật hiện hành, còn được hưởng:

+ Chủ đầu tư, đầu tư vào khu vực cửa khẩu Cầu Treo được giảm 50% tiền thuê đất so với khung giá hiện hành của Nhà nước đang áp dụng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

+ Chủ đầu tư nước ngoài tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế của Luật định.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được phép ký quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cơ bản nhóm B, C trong khu vực cửa khẩu trên cơ sở thoả thuận với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Về nguồn vốn đầu tư cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo:

- Để đẩy mạnh việc xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vững mạnh về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong thời gian 5 năm (kể từ ngày ban hành các cơ chế, chính ưu đãi), mỗi năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho khu vực cửa khẩu 50% tổng số thu về thuế xuất nhập khẩu trong năm trên địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Mức vốn đầu tư và danh mục các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư riêng từ vốn này do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Tài chính.

- Các chủ đầu tư tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo được huy động nguồn vốn trong nước và nước ngoài bằng mọi hình thức thích hợp để xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Việc đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng cơ sở trong khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được quyền xét thưởng một khoản tiền cho các tổ chức, cá nhân có công gọi vốn đầu tư không hoàn lại (vốn ngoài nguồn ngân sách nhà nước) để đầu tư vào các công trình kinh tế, xã hội tại khu vực cửa khẩu theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.

Điều 5. Về xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài được xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và các hiệp định hoặc thoả thuận về thị thực xuất nhập cảnh mà Việt Nam ký kết với các nước.

- Công dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi tắt là Lào) cư trú tại các huyện giáp giới với khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được qua lại vào khu vực cửa khẩu bằng chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp. Thời hạn tạm trú tại khu vực cửa khẩu không quá 7 ngày.

- Công dân nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và những người nước ngoài khác có hộ chiếu phổ thông vào khu vực cửa khẩu được miễn thị thực xuất, nhập cảnh. Thời hạn tạm trú trong khu vực cửa khẩu không quá 15 ngày. Trường hợp muốn đi nơi khác trong tỉnh Hà Tĩnh hoặc các tỉnh khác của Việt Nam thì do cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định hiện hành về xuất nhập cảnh.

- Các thương nhân, các nhà đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh, du lịch, hoạt động dịch vụ khác tại khu vực cửa khẩu được ra vào khu vực cửa khẩu bằng hộ chiếu hoặc giấy phép do cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh (Bộ Công an) uỷ quyền cho Công an Hà Tĩnh cấp.

Điều 6. Về tổ chức quản lý khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành lập Ban Quản lý khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất khu vực này.

- Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quản lý tốt hoạt động của Ban Quản lý khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- Sau hai năm thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan tiến hành tổng kết việc áp dụng các chính sách ưu đãi nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thưởng trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 177/1998/QD-TTg

Hanoi, September 15, 1998

 

DECISION

ON THE EXPERIMENTAL APPLICATION OF A NUMBER OF POLICIES IN THE CAU TREO INTERNATIONAL BORDER-GATE AREA, HA TINH PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of Ha Tinh province in Report No.891/CV-UB of July 31, 1998 and proceeding from opinions of the concerned ministries and branches at the central level,

DECIDES:

Article 1.- To allow the experimental application of a number of policies in the Cau Treo international bordergate area, Ha Tinh province, covering Kim Son commune and Tay Son township, Huong Son district, Ha Tinh province.

- The Cau Treo international bordergate area shall be given priority for the development of trade, export, import, services, tourism and industry in accordance with the law of the Socialist Republic of Vietnam and the international practices.

- The Government of the Socialist Republic of Vietnam respects and protects the legitimate interests of Vietnamese and foreign investors in the Cau Treo international bordergate area in accordance with the current laws and policies of Vietnam and the international treaties which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.

Article 2.- Trade activities and trade services in the Cau Treo international bordergate area shall be conducted in accordance with the current regulations, and include: export and import activities, temporary import for re-export, goods transit services, duty-free shops, bonded warehouses, showrooms, trade fairs and exhibitions, sorting and packing, assembly, processing of export goods, branches and representative offices of domestic and foreign companies, goods transport or preservation services, warehouses, tourism, restaurants, banks, and bordergate markets.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/1998/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.829

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status