Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 174/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 15/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 174/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SẮP XẾP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỌC TUYẾN XA LỘ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Quyết định số 6158/QĐ-UB-QLĐT ngày 30 tháng 12 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh di chuyển nhà ở, các hộ dân cư, vật kiến trúc nằm trong hành lang quy hoạch xây dựng tuyến ống cấp nước F 1000 mm Nhà máy nước Bình An;
Căn cứ Quyết định số 6959/QĐ-UB-QLĐT ngày 03 tháng 12 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh di chuyển nhà ở, các hộ dân cư, vật kiến trúc nằm trong hành lang bảo vệ tuyến ống nước thô hiện hữu F1800 và tuyến ống nước sạch chính F2000 của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 4856/QĐ-UB ngày 26 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh qui hoạch lộ giới và chi tiết mặt cắt ngang tuyến đường Xa lộ Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2791/KHĐT-KD ngày 23 tháng 6 năm 2004 và Sở Tư pháp tại Công văn số 1620/STP-VB ngày 21 tháng 5 năm 2004 về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng :

1. Quyết định này quy định về việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội thuộc các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

2. Quyết định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội thuộc các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Điều 2. Mục đích, nguyên tắc sắp xếp ngành nghề :

1. Việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội thuộc các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến ống cấp nước của thành phố, tuyến cáp quang quốc gia, lưới điện cao áp, bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị ở cửa ngõ ra vào thành phố.

2. Việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội phải đảm bảo các nguyên tắc sau :

a) Việc kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội phải đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị ở cửa ngõ ra vào thành phố.

b) Các cơ sở kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa vào hoặc ra khỏi cơ sở kinh doanh của mình phải bảo đảm an toàn cho tuyến ống cấp nước, tuyến cáp quang và đường dây điện, cụ thể :

- Đối với phía có đường ống cấp nước của thành phố và tuyến cáp quang quốc gia : các phương tiện giao thông có tổng trọng tải từ 2,5 tấn trở lên (gồm trọng lượng xe cộng với hàng hóa trên xe) không được đỗ, dừng trong phạm vi hành lang bảo vệ tuyến ống cấp nước hoặc đi ngang qua đường ống cấp nước ở những vị trí không có cầu vượt chịu tải trọng.

- Đối với phía có lưới điện cao áp trên không : các phương tiện vận chuyển có chiều cao trên 4,5m (kể cả hàng hóa trên xe) so với mặt đường không được đỗ, dừng hoặc đi dưới đường dây dẫn điện cao áp trên không. Trong trường hợp cần vận chuyển hàng quá khổ khiến phương tiện giao thông có chiều cao hơn 4,5m, chủ phương tiện phải liên hệ với đơn vị quản lý công trình lưới điện để thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết.

Điều 3. Ranh giới sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội :

Việc sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội được giới hạn trong ranh giới sau :

1. Chiều dài : được tính từ chân cầu Sàigòn (phía quận 2) đến ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (cách cầu Đồng Nai khoảng 1km).

2. Chiều rộng : gồm

- Đoạn từ cầu Sài Gòn đến Ngã tư Bình Thái có lộ giới điều chỉnh la 153,5 m, tính từ tim đường hiện hữu về phía Bắc 63,5 m và về phía Nam 90m;

- Đoạn từ Ngã tư Bình Thái đến rạch Suối Cái có lộ giới điều chỉnh là 113,5m tính từ tim đường hiện hữu về phía Bắc 63,5m và về phía Nam 50m;

- Đoạn từ rạch Suối Cái đến cách cầu Đồng Nai 1km: có lộ giới điều chỉnh 96m tính từ tim đường hiện hữu về phía Bắc 61m và về phía Nam 35m.

Điều 4. Sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội trong khi chờ giải tỏa đúng lộ giới qui hoạch :

1. Phần diện tích đã giải tỏa giai đoạn 1 và hành lang bảo vệ các tuyến ống cấp nước của thành phố : các tổ chức, cá nhân không được kinh doanh tại khu vực này.

2. Phần diện tích nằm trong lộ giới qui hoạch tuyến Xa lộ Hà Nội : Trong khi chờ giải tỏa giai đoạn 2 tuyến Xa lộ Hà Nội, tại khu vực ngoài ranh giải toả giai đoạn 1 và hành lang bảo vệ các tuyến ống cấp nước của thành phố, các tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, được kinh doanh các ngành nghề không thuộc danh mục nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và phải tự giác chấp hành di dời ngay sau khi có Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Điều 5. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội :

1. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội có trách nhiệm :

- Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định. Hoạt động kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định này.

- Chấp hành yêu cầu di dời ngay sau khi có Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền theo Luật Đất đai năm 2003.

2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội có nghĩa vụ đảm bảo môi trường, tạo cảnh quan đẹp tại khu vực kinh doanh.

3. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này, các tổ chức, cá nhân hiện đang kinh doanh các ngành nghề không được cho phép kinh doanh dọc xa lộ Hà Nội nêu tại Điều 4 của Quyết định này, phải chuyển đổi ngành nghề hoặc dời địa điểm kinh doanh nếu không thực hiện việc chuyển đổi ngành nghề.

4. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội được xây dựng cầu vượt theo sự hướng dẫn của Sở Giao thông công chánh để đảm bảo an toàn cho tuyến cáp quang quốc gia và tuyến ống cấp nước khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện :

1. Ủy ban nhân dân các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức có trách nhiệm :

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền thực hiện quyết định.

- Hướng dẫn và đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh cho các cá nhân hoặc hộ gia đình theo đúng quy định tại quyết định này.

- Tổ chức thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm tại khu vực ngoài ranh giải tỏa giai đoạn 1 lộ giới xa lộ Hà Nội và hành lang bảo vệ các tuyến ống cấp nước của thành phố.

- Tổ chức giải tỏa lộ giới xa lộ Hà Nội theo đúng tiến độ quy định.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan để kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm và xử phạt theo thẩm quyền.

2. Sở Giao thông công chánh có trách nhiệm :

- Tổ chức lập rào chắn, lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng, chiều cao, cấm đậu xe trên hành lang tuyến ống cấp nước và dưới đường dây dẫn điện cao áp.

- Tổ chức xây dựng cầu vượt băng ngang tuyến ống cấp nước tại giao lộ Xa lộ Hà Nội và các đường ngang công cộng. Hướng dẫn thủ tục xây dựng cầu vượt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và kiểm tra giám sát việc xây dựng cầu vượt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương và thời điểm tiến hành giải tỏa lộ giới Xa lộ Hà Nội theo quy hoạch.

- Phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận liên quan kiểm tra giám sát và xử phạt vi phạm theo thẩm quyền.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm :

- Hướng dẫn và đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định tại quyết định này.

- Phối hợp với sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận liên quan kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm về đăng ký kinh doanh.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm : Tổ chức hướng dẫn chi tiết cho các quận huyện trong thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm tại khu vực ngoài ranh giải toả giai đoạn 1 lộ giới xa lộ Hà Nội và hành lang bảo vệ các tuyến ống cấp nước của thành phố .

5. Các Sở, ngành thành phố : Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận có liên quan tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm theo qui định.

Điều 7. Điều khoản thi hành :

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 4254/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch ngành hàng, mặt hàng kinh doanh trên tuyến đường xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn quận 2 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Quyết định này được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý của thành phố hoặc khi Trung ương và thành phố có quy định khác.

3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các Sở -Ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :  
- Như điều 5  
- Văn phòng Chính phủ  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Thương mại
- Bộ Giao thông-Vận tải
- Cục KT văn bản-Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- TTUB-HĐND: CT, các PCT
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP  
- Các Báo, Đài (để đưa thông tin và tuyên truyền)
- VPHĐ-UB: các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TM-L)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

 

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.380

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!