Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 174/1998/QĐ-TTg thành lập Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 174/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 15/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Chuyển các công ty Xây lắp điện 1, 2, 3, 4 thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Công ty Xây lắp hoá chất thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam; Công ty Xây lắp và sản xuất thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam và các Công ty Xây lắp thuộc ngành công nghiệp ra khỏi các Tổng công ty này, để tham gia việc thành lập Tổng công ty.

Điều 2.- Phê duyệt phương án thành lập Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình của Quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các công ty Xây lắp thuộc ngành công nghiệp của Điều 1.

Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công nghiệp căn cứ vào các quy định hiện hành để tổ chức việc thẩm định và ký quyết định thành lập Tổng công ty này.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 39/CP ngày 27 tháng 6 năm 1995 của Chính phủ để quyết định những vấn đề liên quan nhằm tạo điều kiện cho Tổng công ty sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, cụ thể là:

a. Tổ chức thảo luận công khai với những đơn vị xây lắp thuộc ngành công nghiệp để tạo sự nhất trí cao về điều kiện và hiệu quả khi tham gia làm thành viên của Tổng công ty và công bố danh sách các đơn vị thành viên của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty.

b. Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Tổng công ty sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; bổ nhiệm các chức danh khác của Tổng công ty thuộc thẩm quyền.

c. Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sau khi thống nhất ý kiến với Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương để tiến hành việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174/1998/QĐ-TTg thành lập Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122