Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2016 công nhận bổ sung doanh nghiệp được thực hiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn và cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 1714/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 21/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/QĐ/UBND

Cao Bằng, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN BỔ SUNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA LỐI MỞ NÀ LẠN VÀ CÁC CỬA KHẨU, CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Công văn số 748/TTg-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển biên mậu; Công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; Công văn số 423/TTg-KTTH ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua lối mở Nà Lạn và một số cửa khẩu phụ, điểm thông quan;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thuơng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng tại Công văn số 431- CV/VPTU ngày 20 tháng 9 năm 2016 về thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 985/TTr-BQL ngày 26 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận bổ sung các doanh nghiệp được thực hiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn và các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng (thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 có trách nhiệm triển khai thực hiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn và các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan và các quy chế của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Phục Hòa, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hà Quảng, Thông Nông, Thạch An; thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp có tên Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THỰC HIỆN KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA LỐI MỞ NÀ LẠN VÀ CÁC CỬA KHẨU, CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRỌNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

ĐỊA CHỈ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

NHÓM HÀNG TÁI XUẤT

MÃ SỐ BỘ CÔNG THƯƠNG

GHI CHÚ

1

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Thành

Số 31 Tập thể phân đạm - Phường Trại Chuối - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

0200469085

Hàng không cần mã và hàng TPĐL (Nhóm 1,2 theo QĐ 40)

76/BCT (MS-TPĐL) ngày 23/5/2016

 

2

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp VILCOM

Số 14 phố Xuân Diệu - Phường Trần Phú - TP. Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh

5700646510

Hàng không cần mã và hàng TPĐL (Nhóm 1,2 theo QĐ 40

26/BCT (MS-TPĐL) ngày 20/5/2014

 

3

Công ty TNHH Vũ Hải

Cụm công nghiệp Hải Hòa - Phường Hải Hòa - TP. Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh

5700501307

Hàng không cần mã và hàng TPĐL (Nhóm 1,2 theo QĐ 40

11/BCT (MS-TPĐL) ngày 19/5/2016

 

4

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ka Long

Số 01 Nguyễn Văn Trỗi - Phường Trần Phú - TP. Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh

5701392890

Hàng không cần mã và hàng TPĐL (Nhóm 1,2 theo QĐ 40

75/BCT (MS-TPĐL) ngày 07/4/2016

 

5

Công ty cổ phần đầu tư vận tải biển và thương mại Sao Vàng

Số 83 Máy Tơ - Phường Lạc Viên - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng

0200912437

Hàng không cần mã và hàng TPĐL (Nhóm 1,2 theo QĐ 40

31/BCT (MS-TPĐL) ngày 20/5/2016

 

6

Công ty TNHH thương mại và kho vận DEVYT

Tầng T số 5 - Phố Đào Duy Anh - Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

0104191408

Hàng không cần mã và hàng TPĐL (Nhóm 1,2 theo QĐ 40

81/BCT (MS-TPĐL) ngày 25/8/2016

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2016 công nhận bổ sung doanh nghiệp được thực hiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn và cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250