Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND Quy định Ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 17/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN N
TNH TIN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 17/2007/QĐ-UBND

M Tho, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG, TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 hướng dẫn đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 5405/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định Ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, Giám đốc Sở Công nghiệp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. Y BAN NHÂNN TNH
KT. CH TCH

PHÓ CH TCH
Nguyễn Văn Phòng

 

QUY ĐỊNH

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG, TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 17/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007 của y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cam kết thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật này. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang còn áp dụng các ưu đãi riêng của tỉnh để khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương theo các điều khoản quy định dưới đây.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang bảo đảm thực hiện đầy đủ, thuận lợi, nhanh chóng và ổn định lâu dài các chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương.

Trong trường hợp Nhà nước ban hành quy định mới, ưu đãi hơn cho nhà đầu tư so với ưu đãi trong Quy định này, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi bổ sung theo quy định mới.

Điều 3. Đi tượng và phm vi áp dng

Quy định này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong Khu công nghiệp Tân Hương.

Điều 4. Các dự án thuc các ngành ngh khuyến khích đầu vào Khu công nghiệp Tân Hương

1. Điện, điện tử, công nghệ thông tin: sản xuất thiết bị điện, điện tử, tin học, thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, vật liệu điện tử, dịch vụ tin học và phần mềm.

2. Cơ khí: chế tạo thiết bị, phụ tùng cơ giới hóa nông nghiệp; thiết bị phụ tùng chế biến lương thực, nông sản; chế tạo máy động lực, thiết bị phụ tùng cho ngành xây dựng, giao thông vận tải và công nghiệp vật liệu xây dựng; thiết bị phụ tùng khác.

3. Hóa chất: sản xuất các hóa chất công nghiệp cơ bản; phân bón; hóa mỹ phẩm, dược phẩm, phức hợp dược, thuốc vi sinh và công nghiệp in.

4. Công nghiệp hàng tiêu dùng: dệt may, sản xuất sợi, len, vải cao cấp, giày dép, bao bì, nhựa, đồ chơi; chế biến nông lâm sản, thực phẩm và đồ uống; công nghiệp giấy; công nghiệp gốm sứ, thủy tinh, vật dụng gia đình và hàng thủ công mỹ nghệ.

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 5. Th tc hành chính thc hiện theo cơ chế "Một ca"

1. Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang là cơ quan đầu mối nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Tân Hương từ khi thành lập doanh nghiệp, và triển khai thực hiện dự án; giải quyết kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp theo thẩm quyền. Trường hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền, Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

2. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Đối với dự án đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 6.

Doanh nghiệp sản xuất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ thuộc các đối tượng vay vốn theo quy định hiện hành, được vay vốn trung hạn và dài hạn với lãi suất ưu đãi, mức vốn vay được đáp ứng đến 70% số vốn đầu tư. Trong trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ không vay vốn đầu tư trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Tiền Giang mà vay tại các Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định tại Điều 10 của Quy định này.

Điều 7. Cung cp nước, điện và thông tin liên lc

- Nước, điện: doanh nghiệp được cung cấp kịp thời nước và điện đúng tiêu chuẩn chất lượng tới chân hàng rào nhà máy.

- Thông tin liên lạc: Doanh nghiệp được đảm bảo sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông tiện lợi nhất hiện đang được cung cấp trên địa bàn.

Đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn là Công ty TNHH Nhựt Thành Tân, Điện lực Tiền Giang và Công ty Điện báo Điện thoại Tiền Giang.

Điều 8. H trợ đào tạo ngh

Các doanh nghiệp sản xuất thành lập mới có sử dụng từ 500 lao động trở lên được tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người lao động có hộ khẩu tại Tiền Giang trong thời gian hai năm đầu kể từ khi có giấy chứng nhận đầu tư. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề.

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ban đầu tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ theo thời gian quy định đào tạo nghề không quá 1.000.000 đồng/người.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục để được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề.

Điều 9. H trợ xúc tiến thương mại

Doanh nghiệp sản xuất khi tham gia hội chợ, triển lãm trong nước để tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí hợp lý từ Quỹ xúc tiến thương mại của tỉnh.

Doanh nghiệp sản xuất khi tham gia hội chợ, triển lãm nước ngoài, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ được hỗ trợ đến 50% chi phí hợp lý.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về xúc tiến thương mại.

Điều 10. H tr lãi sut sau đu tư

Doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng quy định có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ khuyến công của tỉnh.

Sở Công nghiệp hướng dẫn thủ tục, trình tự giải quyết việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điu 11. H tr đt xây dng nhà cho chun gia, nhà cho công nhân

Doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư từ 5 triệu USD trở lên được tỉnh bố trí cho thuê 01 lô đất trong Khu nhà ở chuyên gia để làm nhà ở cho chuyên gia.

Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng nhà ở cho công nhân được tỉnh bố trí cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho công nhân nhưng phải có dự án và tùy theo quy mô của dự án mà tỉnh xem xét giải quyết. Doanh nghiệp phải đảm bảo xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nội dung trên.

Điều 12. H tr ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học - công ngh

Các doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010; được hỗ trợ trên các lĩnh vực quy định tại Quyết định số 4284/QĐ-UBND ban hành ngày 15/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Quy định hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010; mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo Quyết định nêu trên.

Các doanh nghip tham gia o hoạt đng khoa học - công ngh đưc htr ưu đãi v trin khai đ tài; d án nghiên cu khoa học phát trin công nghệ; đăng ký nhãn hiu hàng hóa; thẩm đnh công ngh; công bố tiêu chun cht lưng; công b hàng hóa p hp tu chuẩn; tham gia gii thưng cht lưng; áp dụng c hệ thng quản lý cht lưng, c mô nh ci tiến năng sut kc mc hỗ tr, trình t, th tc thc hin theo hưng dẫn của S Khoa hc Công ngh.

Điều 13. Điều kiện tiêu chuẩn môi trưng

Tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 và Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời, doanh nghiệp phải xử lý nước thải cục bộ đạt loại C theo quy định TCVN 5945:2005 trước khi hòa vào hệ thống xử lý tập trung của Khu công nghiệp. Nước thải sau khi qua khu xử lý tập trung được xử lý đạt loại B theo quy định TCVN 5945:2005 và thải ra kênh Ông Đạo.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhim của các cơ quan nhà ớc trong việc triển khai thực hiện quy đnh

- Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp, Công ty TNHH Nhựt Thành Tân và các sở, ngành liên quan công bố, thực hiện Quy định này và hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đầu tư theo quy định này.

- Các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các mức ưu đãi được quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang để thực hiện Quy định này theo chức năng, quyền hạn của mình.

Điều 15. Bổ sung sa đổi

- Khi cần thiết Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quy định các ưu đãi đầu tư khác.

- Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi nội dung Quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ngày 07/05/2007 Quy định Ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217