Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 168/2004/QĐ-UB Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 168/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 16/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:168/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND QUẬN, HUYỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU, THUỐC LÁ CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ;
Căn cứ Nghị định 11/1999/NĐ -CP ngày 3/3/1999 của Chính Phủ về “Hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện”;
Căn cứ Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 15/9/1999 của Bộ Thương mại về “Hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu”, Thông tư số 30/1999/TT-BTM ngày 9/9/1999 về “Hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước”;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội tại Tờ trình số 2678/TTr-STM ngày 5/11/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Điều 2: Giám đốc Sở Thương mại thực hiện ngừng cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể kể từ ngày 01/1/2005 và có trách nhiệm bàn giao, hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện thủ tục cấp phép này.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc Sở Thương mại và các Sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
-Nguyễn Thế Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/2004/QĐ-UB Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.975

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53