Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154-HĐBT năm 1990 thành lập Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 154-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 12/05/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Xét yêu cầu của việc sắp xếp lại tổ chức sản xuất - kinh doanh ngành dầu khí;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trên cơ sở hợp nhất các tổ chức làm công tác dầu khí thuộc Tổng cục dầu khí cũ, Công ty xuất nhập khẩu dầu khí (Petechim) và Tổng công ty xăng dầu thuộc Bộ Thương nghiệp.

Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam là tổ chức sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng (kể cả Ngân hàng ngoại thương).

Trụ sở của Liên đoàn đóng tại thành phố Hà Nội và có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo quy chế của tổ chức sản xuất - kinh doanh quy định ở Điều lệ Liên hiệp xí nghiệp quốc doanh (ban hành kèm theo Nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng).

Các đơn vị thuộc Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam là những đơn vị sản xuất kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo điều lệ xí nghiệp Công nghiệp quốc doanh (ban hành kèm theo Nghị định số 50-HĐBT ngày 22-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng).

Điều 3. Liên đoàn có trách nhiệm nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò, khai thác chế biến, xuất nhập khẩu, tổ chức tiêu thụ trên thị trường nội địa các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và quy chế hoạt động của Liên đoàn và của các đơn vị thành viên trong liên đoàn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên đoàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành.

Điều 4. Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Bộ Công nghiệp nặng, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Uỷ ban Nhà nước khác về các vấn đề có liên quan theo pháp luật hiện hành.

Điều 5. Đứng đầu Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam là Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm, giúp việc Tổng giám đốc có một số Phó tổng giám đốc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng bổ nhiệm và một kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154-HĐBT năm 1990 thành lập Liên đoàn dầu mỏ và khí đốt Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54