Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 154/2004/QĐ-UB về việc thành lập Hội các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 154/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 12/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH DÂY DẪN ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội;
Xét đơn xin thành lập Hội của Trưởng Ban vận động Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội và đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép thành lập Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội.

Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải về kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo và quản lý Nhà nước của Sở Công nghiệp Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp của Nhà nước và Điều lệ của Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt.

Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng qua con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Trưởng ban vận động Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội, Chủ tịch Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2004/QĐ-UB về việc thành lập Hội các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170