Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 150/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 150/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẾN KIỀN THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền (sau đây gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền.

- Tên rút gọn tiếng Việt : Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền.

- Tên giao dịch quốc tế : BenKien shipbuilding industry company ltd.

- Tên viết tắt tiếng Anh : BENKIEN SHIN Co, Ltd.

- Vốn điều lệ đăng ký : 49.594.562.448 đồng.

- Trụ sở chính : xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh :

Đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ, kết cấu thép ; thiết kế, chế tạo và lắp đặt hàng cơ khí; xây dựng công trình dân dụng ; dịch vụ hàng xuất nhập khẩu : vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng tàu thuỷ và dân dụng ; dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật, công nghệ; giám sát, đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền.

Điều 6. Chủ tịch Công ty và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền và Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7,
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Công nghiệp,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng,
các Vụ : CN, KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.


KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.843

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112