Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1498/QĐ-TTg năm 2006 về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1498/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 13/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1498/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH SẢN PHẨM DẦU MỎ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (sau đây gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ.

- Tên giao dịch: Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ.

- Tên giao dịch quốc tế: Petrovietnam Oil Processing and Distribution Company Limited.

- Tên viết tắt: PDC Co.,Ltd.

- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 đồng (ba trăm tám mươi tỷ đồng).

- Trụ sở chính: số 201 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ.

- Xây dựng các hệ thống phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (căn cứ tiếp nhận, tồn chứa, bảo quản, vận chuyển, phân phối và mạng lưới kinh doanh sản phẩm dầu mỏ).

- Xuất nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, hoá chất, vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ công tác chế biến và kinh doanh dầu mỏ.

- Kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dầu mỏ và các hàng tiêu dùng khác.

- Các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
 Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1498/QĐ-TTg năm 2006 về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.098
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238