Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2001/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 22/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2001/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP CÔNG TY SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT TƯ GIA CẦM VÀO XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA CẦM & CƠ KHÍ NGỌC HỒI VÀ ĐỔI TÊN XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA CẦM & CƠ KHÍ NGỌC HỒI THÀNH CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty chăn nuôi
Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập nguyên trạng (bao gồm: nhiệm vụ, đất đai, tài sản, lao động, tiền vốn ... ) Công ty sản xuất thức ăn vật tư gia cầm vào Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi và đổi tên Xí Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi thành Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương.

Vốn và ngành nghề kinh doanh của Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương là vốn & ngành nghề kinh doanh của hai doanh nghiệp cộng lại.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Km 14 - Quốc lộ 1A Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương là doanh nghiệp Nhà nước và là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng.

Sau khi sáp nhập Công ty sản xuất thức ăn vật tư gia cầm là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương được mở tài khoản giao dịch tại Ngân Hàng và sử dụng con dấu phụ thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty chăn nuôi

Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương phải làm đầy đủ thủ tục để đổi tên doanh nghiệp, đăng ký lại vốn, ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam cùng Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại điều 1 trong Quyết định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu : VP + TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2001/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/02/2001 về việc sáp nhập Công ty sản xuất thức ăn vật tư gia cầm vào Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi và đổi tên Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi thành Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!