Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 136-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 19/11/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 136-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1981 CHO PHÉP LIÊN DOANH DẦU KHÍ VIỆT - XÔ HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Hiệp định ký kết giữa Chính phủ nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ngày 19 tháng 6 năm 1981 về việc thành lập Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô tiến hành thăm dò địa chất và khai thác Dầu và Khí ở thềm Lục địa phía Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí (Công văn số 1646-ĐN ngày 4 tháng 11 năm 1981).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô tiến hành thăm dò địa chất và khai thác Dầu và Khí ở thềm Lục địa phía Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (dưới đây gọi tắt là Liên doanh Dầu khí Việt - Xô) thành lập theo Hiệp định ký giữa hai Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ngày 19 tháng 6 năm 1981, được phép hoạt động trên lãnh thổ ở thềm Lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế củav nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam như hiệpp định đã được quy định.

Điều 2- Liên doanh Dầu khí Việt - Xô là pháp nhân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam hoạt động theo điều lệ của Xí nghiệp đính theo Hiệp định, phải tuân thủ Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, tuân thủ các điều khoản của hiệp định và chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt nam.

Điều 3- Tổng cục Dầu khí Việt nam và các ngành có liên quan có trách nhiệm giúp Hội đồng Bộ trưởng trực tiếp theo dõi các hoạt động của Liên doanh Dầu khí Việt - Xô và thường xuyên báo cáo với Hội đồng Bộ trưởng các hoạt động đó.

Điều 4- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5- Các đồng chí Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136-HĐBT ngày 19/11/1981 về việc cho phép Liên đoàn dầu khí Việt -Xô hoạt động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125