Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 136/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 07/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH NGHỆ AN CỔ PHẦN HOÁ NĂM 1999

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 08 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An thực hiện cổ phần hoá năm 1999 (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc các doanh nghiệp có tên trong danh sách và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- UBND tỉnh Nghệ An,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Ngô Xuân Lộc

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ NĂM 1999
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/1999/QĐ-TTg  ngày 07 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

 

Trong

đó

 

 

Tổng

Năm

Kế

TT

TÊN ĐƠN VỊ

số

1998

hoạch

 

 

 

chuyển

năm

 

 

 

sang

1999

 

TỈNH NGHỆ AN

4

 

4

 


 

 

 

 

1

Công ty Thủy sản Diễn Châu

 

 

1

2

Công ty Thủy sản Quỳnh Lưu

 

 

1

3

Công ty Thủy sản Nghệ An

 

 

1

4

Công ty Khách sạn Bến Thủy

 

 

1

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101