Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 134/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001,
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ- TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước,
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Côngvăn số 870/UB ngày 29 tháng 4 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hình thức và thời gian sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi như­ Phụ lục kèm theo.

Các lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Các nông trường quốc doanh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2008 và Quyết định này.

Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: bán đấu giá, giải thể, phá sản, theo quy định hiện hành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tưại từng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP
(ban hành kèm theo Quyết định Số 134/2005/QĐ-TTG ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).

Số thứ tự

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp theo Quyết định số 221/QĐ-TTG ngày 25/02/2003

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

1

Công ty Xổ số kiến
thiết Quảng Ngãi

Duy trì 100% vốn nhà
nước

Công ty TNHH
1 thành viên

2006

2

Công ty Môi trường
đô thị Quảng Ngãi

Duy trì 100% vốn nhà
nước

Công ty TNHH
1 thành viên

2006

3

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi

Duy trì 100% vốn nhà
nước

Công ty TNHH
1 thành viên

2007

4

Công ty Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Ngãi

Duy trì 100% vốn nhà
nước

Cổ phần hóa

2005

5


Công ty TNXP xây dựng nông thôn và miền núi Quảng Ngãi

Duy trì 100% vốn nhà
nước

Cổ phần hóa


2006


6

Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Đã chuyển thành
công ty TNHH 1
thành viên năm 2003

Cổ phần hóa

2006

7

Công ty Quản lý bến và Dịch vụ vận tải Quảng Ngãi

Duy trì 100% vốn nhà
nước

Cổ phần hóa

2007

8

Công ty TNHH 1 thành viên D­ược và Vật tư y tế Quảng Ngãi

Đã chuyển thành
công ty TNHH 1
thành viên năm 2003
Đã chuyển thành

Cổ phần hóa

2007

9

Công ty TNHH 1 thành viên In - Phát hành sách và Thiết bị Quảng Ngãi

Công ty TNHH 1
thành viên năm 2003

Cổ phần hóa

2007

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 134/2005/QĐ-TTg ngày 06/06/2005 điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.132

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!