Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 133/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc đổi tên Nhà máy cơ khí Bắc Giang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 133/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 22/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐỔI TÊN NHÀ MÁY CƠ KHÍ BẮC GIANG 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 , và Thông tư số 08 BKH/DN ngày 11 tháng 6 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện hai Nghị định nói trên;
Xét đề nghị của Hộ đồng quản trị Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Đổi tên Nhà máy cơ khí Bắc Giang thành Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang;

Tên giao dịch quốc tế của Nhà máy là : Bacgiang Food and Agri - Product Processing Factory;

Tên điện tín : AGREXPORT BAC GIANG.

Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang là đơn vị kinh tế phụ thuộc Công ty Xuất nhâp khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước và được dùng con dấu riêng để giao dịch.

Trụ sở chính của Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang đóng tại xã Xương Giang, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2.- Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang có Giám đốc, một số Phó giám đốc giúp việc; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Nhà máy, do Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội quy định trên nguyên tắc gọn nhẹ, có hiệu lực và trong phạm vi ngành nghề Công ty được phép kinh doanh.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây về tổ chức, nhiệm vụ của Nhà máy cơ khí Bắc Giang đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội, Giám đốc Nhà máy cơ khí Bắc Giang và Giám đốc Nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Ngô Thế Dân


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 133/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc đổi tên Nhà máy cơ khí Bắc Giang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125