Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 129/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 129/2003/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Bưu chính viễn thông

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Đài Truyền hình Việt Nam đến 2005 như sau:

1. Chuyển Công ty Đầu tư phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 100% vốn Nhà nước từ Đài truyền hình Việt Nam sang doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc Bộ Bưu chính, viễn thông. Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện việc giao nhận nguyên trạng Công ty VTC (bao gồm cả nhiệm vụ thử nghiệm, ứng dụng kỹ thuật truyền hình số mặt đất) theo quy định hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin xem xét giải quyết cho Công ty VTC thực hiện kinh doanh các dịch vụ truyền hình trên mạng viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông chỉ đạo Công ty VTC xây dựng phương án thí điểm chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Chuyển Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC), doanh nghiệp hoạt động công ích thành Trung tâm sản xuất phim truyền hình là đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 2. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam trong việc thực hiện Phương án này.

Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198
DMCA.com Protection Status