Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 128/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 11/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY LÂM SẢN HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Lâm sản Hải Phòng, doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Giá trị thực tế của Công ty Lâm sản Hải Phòng tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2000 là: 3.335.852.282 đồng (ba tỷ, ba trăm ba lăm triệu, tám trăm năm hai nghìn, hai trăm tám hai đồng).

Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 2.666.542.441 đồng (hai tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bốn hai nghìn, bốn trăm bốn mốt đồng).

2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng).Tổng số vốn này được chia thành 40.000 cổ phần bằng nhau (mỗi cổ phần 100 000 đồng) với cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 44,69 % vốn Điều lệ (bằng 17.877 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 50 % vốn Điều lệ (bằng 20.000 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Doanh nghiệp: 5,31% vốn Điều lệ (2.123 cổ phần).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần ưu đãi chung cho người lao động trong Doanh nghiệp:

17.777 cổ.phần. Phần giá trị được ưu đãi là: 533.310.000 đồng (năm trăm ba mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn đồng).

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần: 3.555 cổ phần, giá trị trả dần là: 248.850.000 đồng (hai trăm bốn tám triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần:

Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138-TC/TCDN ngày 19/8/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2- Chuyển Công ty Lâm sản Hải Phòng thành công ty cổ phần với những đặc trưng chủ yếu sau đây:

1. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

Haiphong Forest Products Joint-stock Company

Viết tắt là: HAIFOR.J.Co

2. Trụ sở chính tại: Nhà số 40, Phố Trần Phú

Phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84.031) - 849049; 846307; 737149.

Fax: (84.03 l)- 859734.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản khác;

- Dịch vụ vật tư kỹ thuật chế biến gỗ và bảo quản lâm sản;

- Kinh doanh hàng lâm sản, hàng mộc và trang trí nội ngoại thất;

- Kinh doanh các mặt hàng nông sản, hải sản và công nghệ phẩm.

Điều 3. Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Lâm sản Hải Phòng có trách hiệm quản lý và điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Công ty Lâm sản Hải Phòng hết hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Lâm sản Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/12/2000 về việc chuyển Công ty Lâm sản Hải Phòng thành Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!