Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 127/2006/QĐ-TTg duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và thí điểm Hội đồng quản trị Tổng công ty ký hợp đồng với Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 127/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON VÀ THÍ ĐIỂM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng Công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng Công ty nhà nước, công trình nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung chính như sau:

1. Công ty mẹ - Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Electrical Equipment Corporation.

Tên viết tắt là: VEC.

Trụ sở chính: số 41 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị đo điện.

Cơ cấu quản lý của công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mỗi công ty. Cụ thể như sau:

a) Các công ty đã cổ phần hóa:

- Công ty cổ phần Khí cụ điện 1.

- Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

b) Các công ty chuyển thành công ty cổ phần trong các năm 2006 và 2007:

- Công ty TNHH một thành viên Chế tạo máy điện Việt – Hung.

- Công ty TNHH một thành viên Thiết bị điện.

- Công ty TNHH một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam.

- Công ty Vật tư và Xây dựng.

3. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ và công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

4. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty

Thiết bị kỹ thuật điện.

Điều 2. Đồng ý thí điểm việc Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tại Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chuyển Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; quyết định thành lập Công ty mẹ, hình thành các công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành; chỉ đạo xác định vốn điều lệ và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

- Phê duyệt Quy chế thí điểm Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam ký hợp đồng với Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/2006/QĐ-TTg ngày 31/05/2006 duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và thí điểm Hội đồng quản trị Tổng công ty ký hợp đồng với Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250