Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121-QĐ năm 1959 thành lập công ty vận tải đường sông Hà Nội, công ty vận tải đường sông Phú Thọ và công ty vận tải đường sông Ninh Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Số hiệu: 121-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện Người ký: Lê Dung
Ngày ban hành: 08/06/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG HÀ NỘI, CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG PHÚ THỌ VÀ CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG NINH BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ kế hoạch Nhà nước năm 1959 về việc thành lập Quốc doanh vận tải đường sông địa phương và đóng mới phương tiện vận tải đường sông;
Xét tờ trình của Ủy ban Hành chính Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình.
Để đáp ứng tình hình phát triển kinh tế mới và nhu cầu vận tải của kế hoạch ba năm và dài hạn, theo đề nghị của Tổng cục Giao thông thủy bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Công ty vận tải đường sông Hà Nội, Công ty vận tải đường sông Phú Thọ, Công ty vận tải đường sông Ninh Bình là các xí nghiệp Quốc doanh vận tải kinh doanh bằng phương tiện cơ giới và bán cơ giới.

Điều 2. – Công ty vận tải đường sông các địa phương kể trên thuộc quyền quản lý của Ủy ban Hành chính địa phương, là xí nghiệp kinh doanh vận tải theo chế độ kinh tế hạch toán, có nhiệm vụ:

- Vận chuyển khối lượng hàng hóa đường sông của kế hoạch vận tải địa phương và trung ương, chủ yếu là đảm bảo vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng cơ bản.

- Gương mẫu chấp hành các chính sách thể lệ và giá cước vận tải của Nhà nước, làm nòng cốt lãnh đạo và hướng dẫn kinh doanh vận tải đường sông của tư nhân.

- Đảm bảo vận chuyển hàng hóa nhanh, nhiều, tốt, rẻ, an toàn, luôn luôn phấn đấu hạ giá thành vận tải, tích luỹ vốn cho Nhà nước.

- Đóng mới và sửa chữa các loại phương tiện vận tải đường sông theo kế hoạch phân phối cho Công ty.

Điều 3. - Công ty vận tải đường sông địa phương có một Chủ nhiệm phụ trách và tùy sự cần thiết có thể có một hoặc hai Phó chủ nhiệm giúp việc. Tổ chức bộ máy làm việc của Công ty do Ủy ban Hành chính địa phương quy định.

Điều 4. - Ủy ban Hành chính địa phương kể trên có trách nhiệm xây dựng và quản lý Công ty vận tải đường sông thuộc địa phương mình.

Điều 5. - Tổng cục Giao thông thủy bộ có nhiệm vụ hướng dẫn các Công ty vận tải đường sông địa phương về nghiệp vụ. Kinh doanh vận tải, kỹ thuật đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải, cấp vốn và nguyên vật liệu máy móc chủ yếu để đóng mới phương tiện vận tải. Sở và Ty Giao thông vận tải các địa phương kể trên có nhiệm vụ hướng dẫn các Công ty này về tổ chức kinh doanh, lập và theo dõi thực hiện kế hoạch vận tải, chấp hành luật lệ thể lệ và chính sách vận tải của Nhà nước.

Điều 6. - Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông thủy bộ, ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, ông Giám đốc Sở Vận tải Hà Nội, ông Trưởng ty Giao thông Phú Thọ, Ninh Bình có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG
Lê Dung 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121-QĐ năm 1959 thành lập công ty vận tải đường sông Hà Nội, công ty vận tải đường sông Phú Thọ và công ty vận tải đường sông Ninh Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.305

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55