Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/QĐ-UB năm 1980 về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Thành Công
Ngày ban hành: 16/01/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 12/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP KHEN THƯỞNG SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
– Căn cứ nghị định 20/CP ngày 8-2-1965 của Hội đồng Chính phủ ban hành “điều lệ khen thưởng cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác” cùng các thông tư hướng dẫn áp dụng của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Lao đông và Bộ Tài chánh và Tổng Công đoàn Việt Nam ;
– Căn cứ quyết định số 396/QĐ-TC ngày 3-6-1977 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy định về tổ chức và quản lý hoạt động cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại thành phố Hồ Chí Mính;
– Để bảo đảm việc xét và quyết định khen thưởng kịp thời các sáng kiến có giá trị nhằm động viên khuyến khích mọi người lao động tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và phát triển sản xuất của thành phố,
– Theo đề nghị của Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phân cấp cho :

– Giám đốc các sở, ban được quyền khen thưởng đến mức tối đa 400đ,00;

– Giám đốc các xí nghiệp liên hợp, liên hợp các xí nghiệp, công ty được quyền quyết định khen thưởng đến mức tối đa 200đ00 ; đối với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật xác định được tiền làm lợi thực tế trong sản xuất ;

Điều 2. – Các quyết định khen thưởng trong bực 4 (từ 201đ – 400đ) phải được gởi đến Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố để vào sổ đăng ký sáng kiến cấp thành phố.

Điều 3. – Các thủ tục xét duyệt, khen thưởng sáng kiến thực hiện như trong quyết định số 396/QĐ-TC của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 4. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban Thi đua thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/QĐ-UB năm 1980 về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227