Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 12/2005/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BỔ SUNG SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005, như sau:

I. Chuyển thành các đơn vị thành viên hạch toán độc lập để cổ phần hoá các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc sau đây:

1. Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

2. Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.

3. Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình.

4. Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa.

5. Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa My.

6. Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà.

7. Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

II. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc sau đây:

1. Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức.

2. Nhà máy Điện Phú Mỹ.

III. Cổ phần hoá Nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không giữ cổ phần các đơn vị sau đây:

1. Xí nghiệp Xây lắp điện (Công ty Điện lực 1).

2. Xí nghiệp Sứ thuỷ tinh cách điện (Công ty Điện lực 1).

3. Xí nghiệp Cơ điện (Công ty Điện lực 3).

4. Xí nghiệp Vật tư vận tải (Công ty Điện lực 3).

5. Trung tâm Thiết kế điện (Công ty Điện lực thành phố Hà Nội).

6. Xưởng Sửa chữa thiết bị điện (Công ty Điện lực Hải Phòng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam xây dựng đề án sắp xếp các doanh nghiệp nói trong Điều này báo cáo Bộ Công nghiệp quyết định theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm :

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt.

2. Hoàn thành Đề án xây dựng tập đoàn Điện lực Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I năm 2005.

3. Xây dựng Đề án chuyển Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng Đề án tổ chức lại 4 công ty truyền tải điện hiện có thành một Công ty truyền tải Điện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý IV năm 2005.

5. Xây dựng Đề án Công ty Tài chính Điện lực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2005.

Điều 3. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế điều chỉnh giá điện theo chi phí đầu vào, giá điện đối với vùng sâu, vùng xa và thành lập Quỹ công ích điện lực.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến ngày 13/01/2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71