Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 119/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 119/2005/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn  số 593/UB ngày 20 tháng 4 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hình thức và thời gian sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình như Phụ lục kèm theo.

Công ty Lâm công nghiệp Long Đại, Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Công ty Cao su Việt Trung, Công ty Cao su Lệ Ninh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2003 và Quyết định này.

Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng bình trong thực hiện phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP
(Ban hành kèm theo Quyết định số119 /2005 /QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

TT Tên doanh nghiệp Hình thức sắp xếp theo QĐ số 264/QĐ-TTg ngày 10/3/2003 Nay điều chỉnh hình thức sắp xếp Thời gian thực hiện

1 Cảng Quảng Bình Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty TNHH 1 thành viên 2005

2 Công ty Công trình đô thị Đồng Hới Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty TNHH 1 thành viên 2006

3 Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty TNHH 1 thành viên 2006

4 Đoạn Quản lý đường sông Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty TNHH 1 thành viên 2006

5 Công ty Giống cây trồng Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005

6 Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005

7 Đoạn Quản lý đường bộ I Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005

8 Đoạn Quản lý đường bộ II Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005

9 Xí nghiệp In Quảng Bình Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005

10 Công ty Sông Gianh Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005

11 Công ty Kinh doanh tổng hợp Quảng Bình Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005

12 Công ty Công nghiệp - Thương mại Quảng Bình Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hoá 2005

13 Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hoá 2005

14 Xí nghiệp Thuỷ sản Sông Gianh Cổ phần hoá Bán doanh nghiệp 2005

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2005/QĐ-TTg ngày 27/05/2005 điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.125

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!