Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 118/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc sắp xếp lại tổ chức quản lý đối với Xí nghiệp chè Bắc Sơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 118/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 14/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI XÍ NGHIỆP CHÈ BẮC SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định Số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ công văn số 4845/NN-TCCB/CV ngày 29/12/1997 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận Xí nghiệp chè Bắc Sơn ;
Căn cứ quyết định số 491/QĐ-UB ngày 04/3/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển giao Xí nghiệp chè Bắc Sơn về Tổng công ty Chè Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ;
Căn cứ biên bản ngày 11/12/1998 bàn giao Xí nghiệp Chè Bắc Sơn trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên về Tổng công ty Chè Việt Nam ;
Xét đề nghị của Tổng công ty Chè Việt Nam tại tờ trình số 633/CVN-TC/TTr ngày 07/8/1999 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 .- Nay sắp xếp lại tổ chức quản lý đối với Xí nghiệp Chè Bắc Sơn là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Xí nghiệp Chè Bắc Sơn có :

- Tư cách pháp nhân đầy đủ .

- Con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng .

- Trụ sở chính đóng tại : Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Phổ Yên,

Tỉnh Thái Nguyên .

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Sản xuất, chế biến và kinh doanh chè .

Điều 2.- Giám đốc Xí nghiệp Chè Bắc Sơn có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động đúng pháp luật.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký .

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam và Giám đốc Xí nghiệp Chè Bắc Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc sắp xếp lại tổ chức quản lý đối với Xí nghiệp chè Bắc Sơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104