Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1174/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Công ty Vật liệu may Nha Trang thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1174/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1174/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬT LIỆU MAY NHA TRANG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1331/UB ngày 19 tháng 6 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật liệu may Nha Trang, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là: 18.000.000.000 đồng.

Hình thức cổ phần hóa: bán 100% vốn thực tế tại doanh nghiệp khi cổ phần hóa, trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 70% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 30% vốn điều lệ, theo thứ tự ưu tiên cho đại lý khách hàng bán nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho công ty, công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân khác ngoài công ty.

2. Giá trị thực tế của Công ty Vật liệu may Nha Trang đến ngày 01 tháng 7 năm 2000 là 40.225.361.180 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 13.952.876.221 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 44.640 cổ phần, phần giá trị thực ưu đãi: 1.339.200.000 đồng.

Trong đó cổ phần ưu đãi trả dần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp là 620 cổ phần, phần giá trị ưu đãi là 18.600.000 đồng.

4. Kinh phí đào tạo, đào tạo lại người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Vật liệu may Nha Trang, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ LIỆU MAY NHA TRANG.

- Tên giao dịch quốc tế:

NHA TRANG GARMENT ACCESSORIES JOINT STOCK COMPANY:

- Tên viết: ISE. Co,

- Trụ sở chính: số 2 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Công ty cổ phần Phụ liệu may Nha Trang kinh doanh các ngành nghề sau:

- Sản xuất và kinh doanh các loại dây khóa kéo, phụ liệu may.

- May mặc.

- Kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Phụ liệu may Nha Trang:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vật liệu may Nha Trang có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần phụ liệu may Nha Trang.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Vật liệu may Nha Trang. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ liệu may Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1174/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Công ty Vật liệu may Nha Trang thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144