Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Nhà máy Đay Sài Gòn thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1173/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1173/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY ĐAY SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2876/UB-CNN ngày 21 tháng 8 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nhà máy Đay Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 16.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 10% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 50% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 10% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Đay Sài Gòn đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 25.478.140.495 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.292.960.793 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 49.079 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi: 1.472.370.000 đồng.

4. Kinh phí đào tạo, đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Đay Sài Gòn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI ĐAY SÀI GÒN.

- Tên giao dịch quốc tế: SAI GON JUTE JOINT – STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: SAJUCO.

- Trụ sở chính: số 11 công trường Mê Linh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn kinh doanh các ngành nghề sau:

- Sản xuất kinh doanh vải đay, bao tải đay các loại:

- Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm bao bì từ đay, nhựa, giấy, dệt, may mặc:

- Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thiết bị, hóa chất phục vụ ngành đay và dệt, các loại bao bì khác.

- Kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài chính xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

Điều 5. Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Nhà máy Đay Sài Gòn có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Nhà máy Đay Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại đay Sài Gòn, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Nhà máy Đay Sài Gòn thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.917

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251