Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/QĐ-TTg năm 2003 về việc Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 116/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm loại hình Tổng công ty tham gia góp vốn với doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

1- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 9.000.000.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần bán Công ty Wallem Shipping Limited (Thailand) 2.250 cổ phần, trị giá 225.000.000 đồng (2,5% vốn điều lệ).

- Cổ phần của Nhà nước: 1.800.000.000 đồng (20% vốn điều lệ).

- Cổ phần của cán bộ, công nhân viên trong Công ty: 5.400.000.000 đồng (60% vốn điều lệ).

- Cổ phần của cổ đông ngoài Công ty: 1.575.000.000 đồng (17,5% vốn điều lệ).

2. Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

3. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước 1.800.000.000 đồng (20% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả phần vốn trên.

Điều 2. Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn có trụ sở và ngành nghề kinh doanh được quy định tại Quyết định số 538/2002/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 03 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 116/QD-TTg

Hanoi , Day 27 month 01 year 2003

 

DECISION

ON SALE OF EQUITIES TO FOREIGN INVESTORS BY SAIGON SHIPPING JOINT-STOCK COMPANY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 145/1999/QD-TTg of June 28, 1999 promulgating the Regulation on sale of equities to foreign investors;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 512/QD-TTg of April 26, 2001 on the experimental application of the model of corporation contributing capital to member enterprises to Vietnam National Shipping Lines;
At the proposals of the Management Board of Vietnam National Shipping Lines and the Ministry of Communications and Transport,

DECIDES:

Article 1.- To approve the plan on sale of equities to foreign investors by Saigon Shipping Joint-Stock Company.

1. Charter capital of the joint-stock company is VND 9,000,000,000, in which:

- Number of equities to be sold to Wallem Shipping Limited (Thailand) are 2,250, which are valued at VND 225,000,000 (2.5% of charter capital).

- The State’s equities: VND 1,800,000,000 (20% of charter capital).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/QĐ-TTg năm 2003 về việc Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155