Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Apatit Việt Nam thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 116/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY APATIT VIỆT NAM THUỘC TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Apatit Việt Nam - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam.

- Tên rút gọn tiếng Việt : Công ty Apatit Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Apatit Limited Company.

- Tên viết tắt tiếng Anh : VINA APACO,

- Vốn điều lệ tạm tính : 364.675.000.000 đồng,

- Trụ sở chính : phường Pom Hán, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai,

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh :

Khai thác khoáng sản; tuyển nghiền quặng; sản xuất phốt pho vàng, phân trộn NPK và hoá chất các loại; gia công, chế tạo sản phẩm cơ khí, đúc thép; sửa chữa thiết bị, máy móc và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động :

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, địa chỉ số 01 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ của Công ty Apatit Việt Nam.

Điều 6. Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam và Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7,
- Thủ tướng Phan Văn Khải,

PTT Nguyễn Tấn Dũng,

- Ban Kinh tế Trung ương,

- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công nghiệp,

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng,
các Vụ : CN, KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Apatit Việt Nam thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.931

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112