Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1130/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Diêm Thống Nhất thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 1130/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1130/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  CÔNG TY DIÊM THỐNG NHẤT THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam (tờ trình số 857/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Công ty Diêm Thống Nhất là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 15.719.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 32 % vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 58% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 10% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Diêm Thống Nhất tại thời điểm ngày 01 tháng 10  năm 2000 để cổ phần hoá là 18.910.991.392 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 15.719.632.181 đồng.

3. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : 102.436 cổ phần, giá trị được ưu đãi : 3.073.080.000 đồng;

Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo là 20.957 cổ phần, giá trị trả dần : 1.466.990.000 đồng.

4. Chi phí trợ cấp cho người lao động tự nguyện nghỉ việc, đào tạo và đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Diêm Thống Nhất là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Giấy Việt Nam thành Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT.

- Tên giao dịch quốc tế :

THONG NHAT MATCH JOINT- STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : TMJCO.

- Trụ sở chính : số 670, đường Ngô Gia Tự, thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất kinh doanh ngành nghề :

- Sản xuất kinh doanh diêm và giấy;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp;

- Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật;

Điều 4. Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh các ngành nghề theo giấy đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Diêm Thống Nhất có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam, Giám đốc Công ty Diêm Thống Nhất, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất, Giám đốc Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 
Nơi nhận :
- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
  Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP :  BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN ,Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

                           

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1130/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Diêm Thống Nhất thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.686

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159