Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1091-LDTC năm 1962 về việc tổ chức “Công ty vận tải sông Hồng” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 1091-LDTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Dương Bạch Liên
Ngày ban hành: 20/09/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1091-LDTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “CÔNG TY VẬN TẢI SÔNG HỒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Để thống nhất luồng hàng, sử dụng hợp lý phương tiện vận tải và tinh giản bộ máy quản lý các Công ty vận tải đường sông;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Vận tải đường thuỷ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sát nhập Công ty vận tải đường sông Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình tổ chức thành “Công ty vận tải sông Hồng” trực thuộc Cục Vận tải đường thuỷ. Trụ sở của Công ty đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Công ty vận tải sông Hồng là một xí nghiệp vận tải quốc doanh hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt việc vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sông với phương tiện của mình trên các luồng sông do Cục Vận tải đường thuỷ quy định.

Điều 3. Công ty vận tải sông Hồng do một Chủ nhiệm phụ trách và một số Phó Chủ nhiệm giúp. Chủ nhiệm Công ty chịu trách nhiệm quản lý công ty về mọi mặt, bảo đảm việc chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ và các thể lệ, chế độ của cấp trên có liên quan đến Công ty, có quyền thay mặt Công ty trong việc ký kết hợp đồng kinh tế và giao dịch với các cơ quan đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh doanh của Nhà nước và các tổ chức nhân dân, được quyền sử dụng mọi tài sản, vốn của Công ty vào việc kinh doanh theo đúng các thể lệ và chế độ hiện hành; được quyền quản lý cán bộ, công nhân viên theo sự phân cấp của Bộ; được quyền tố tụng trước pháp luật. Phó chủ nhiệm Công ty giúp Chủ nhiệm trong việc lãnh đạo chung và có thể được quyền giải quyết mọi công việc trong phạm vi phụ trách theo sự phân công của Chủ nhiệm Công ty.

Tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của Công ty quy định trong một bản điều lệ do các ông Chủ nhiệm Công ty, Cục trưởng Cục Vận tải đường thuỷ, Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương sẽ trình Bộ trưởng phê chuẩn công bố sau.

Điều 4. Cục Vận tải đường thuỷ định kế hoạch sát nhập và tổ chức Công ty vận tải sông Hồng theo quyết định này. Đồng thời tiến hành việc phân cấp luồng hàng cho các địa phương có liên quan.

Điều 5. Bãi bỏ Quyết định số 121-QĐ ngày 08/06/1959 về việc thành lập các Công ty vận tải đường sông Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình.

Điều 6. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Vận tải đường thuỷ, Chủ nhiệm các Công ty vận tải sông Hồng Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình và các ông Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ có liên quan, căn cứ vào phạm vi nhiệm vụ của mình thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
 


 

Dương Bạch Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1091-LDTC năm 1962 về việc tổ chức “Công ty vận tải sông Hồng” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55