Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 108/2003/QĐ-UB về việc cho phép Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập các Xí nghiệp trực thuộc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 108/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 04/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UB ngày 18/3/1993 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước;
Xét Công văn số 1199/CV-TCT ngày 2/8/2003 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc cho phép công ty XNK và Đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập các Xí nghiệp trực thuộc;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập 04 xí nghiệp trực thuộc:

1. Xí nghiệp xây lắp thương mại số 1.

2. Xí nghiệp xây lắp, tư vấn đầu tư thương mại số 2.

3. Xí nghiệp thi công cơ giới và xây lắp số 3.

4. Xí nghiệp đầu tư xây dựng số 5.

- Các xí nghiệp trên là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản chuyên thu và chuyên chi theo quy định hiện hành.

- Giao cho Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội ra quyết định thành lập và xác định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động cho từng XN. Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty mà được Thành phố giao cho.

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty XNK và Đầu tư xây dựng Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/2003/QĐ-UB về việc cho phép Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập các Xí nghiệp trực thuộc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171