Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về Chuyển xí nghiệp trực thuộc Công ty Cấp thoát nước thành xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

Số hiệu: 104/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC THÀNH CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường (Tờ trình số 197/TTr-CTN ngày 02/3/2006) và Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 247/TTr-SNV ngày 18/4/2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển các xí nghiệp sau đây trực thuộc Công ty Cấp thoát nước thành các xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương:

1- Xí nghiệp Quản lý khai thác thủy lợi

2- Xí nghiệp Xử lý chất thải

3- Xí nghiệp Xây lắp

4- Xí nghiệp Tư vấn cấp thoát nước

5- Xí nghiệp Cấp nước Thủ Dầu Một

6- Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An

7- Xí nghiệp Cấp nước Mỹ Phước

8- Xí nghiệp Cấp nước khu liên hợp

Điều 2. Các xí nghiệp trực thuộc ở Điều 1 là đơn vị cấp dưới trực tiếp của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường, hạch toán phụ thuộc vào Công ty. Các xí nghiệp trực thuộc được sử dụng con dấu riêng.

Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và hoạt động của các xí nghiệp trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Công ty và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các đơn vị này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về Chuyển xí nghiệp trực thuộc Công ty Cấp thoát nước thành xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.483
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12