Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 103/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt nam VINASHIN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 103/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM VINASHIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn VINASHIN với những nội dung sau đây:

1. Hình thành Tập đoàn kinh tế VINASHIN, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các doanh nghiệp đa sở hữu, (gọi tắt là Tập đoàn VINASHIN), trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó ngành công nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ và vận tải biển là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

2. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ trong Tập đoàn VINASHIN với chủ sở hữu nhà nước và các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo pháp luật và quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn VINASHIN. Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện một số quyền của chủ sở hữu theo pháp luật hiện hành, quy định cụ thể trong Quyết định thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

3. Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam là công ty nhà nước có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường; tổ chức sản xuất kinh doanh những ngành nghề chính của Tập đoàn VINASHIN.

Cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ gồm:

- Công ty Tư vấn và Thiết kế công nghiệp tàu thuỷ;

- Công ty Kỹ thuật điều khiển và Thông tin;

- Công ty Xuất nhập khẩu Vinashin;

- Công ty Phát triển công nghiệp Vinashin;

- Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp tàu thuỷ phía Nam;

- Trung tâm Hợp tác ®ào tạo lao động với nước ngoài;

- Trung tâm Công nghệ tin học.

4. Các công ty con là các Tổng công ty do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, bao gồm:

- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu;

- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng;

- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn;

- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất;

- Tổng công ty Tài chính VINASHIN;

- Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng VINASHIN thành lập trên cơ sở sắp xếp các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng;

- Tổng công ty Vận tải VINASHIN thành lập trên cơ sở sắp xếp các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong lĩnh vực vận tải;

- Tổng công ty Công nghiệp nặng VINASHIN thành lập trên cơ sở sắp xếp các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho ngành đóng tàu.

Cơ cấu quản lý của các Tổng cụng ty nói trên gồm: Chủ tịch Tổng công ty, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Chủ tịch Tổng công ty do Chủ tịch Tập đoàn VINASHIN bổ nhiệm.

5. Các công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Phà Rừng;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Hạ Long;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Đà Nẵng;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Nha Trang.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn;

- Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Soài Rạp (thành lập mới).

6. Các công ty cổ phần do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm:

- Công ty Đầu tư và Thương mại Giao thông vận tải;

- Công ty Xuất nhập khẩu vật tư tàu thuỷ;

- Công ty cổ phần Công nghệ điện lạnh Vinashin;

- Công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghệ tàu thuỷ Vinashin;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Trường Xuân;

- Công ty cổ phần Máy tính - Điều khiển - Truyền thông Vinashin;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hải Long;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Shinec;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ;

- Công ty cổ phần Xây dựng Vinashin;

- Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng Vinashin;

- Công ty cổ phần Kỹ thuật tàu công trình thuỷ Vinashin;

- Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vinashin;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin;

- Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinashin;

- Công ty cổ phần Cơ khí chính xác Vinashin;

- Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ và Thương mại Hùng Vương;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghệ tàu thuỷ;

- Công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng Vinashin;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ cao Vinashin;

- Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vinashin;

- Công ty cổ phần ứng dụng và Phát triển công nghệ đóng tàu Vinashin;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Trung Vinashin;

- Công ty liên doanh container VINASHIN - TGC;

- Các công ty thành viên của Tổng công ty đang thực hiện cổ phần hoá.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Cụng nghiệp tàu thủy Việt Nam xây dựng lộ trình cổ phần hoá các công ty chưa cổ phần hoá nói ở điểm này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Các công ty liên kết do Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Kỹ thuật môi trường Công nghiệp tàu thuỷ Shintec;

- Ngân hàng cổ phần nhà (HABUBANK);

- Công ty trách nhiệm hữu hạnNhà máy sửa chữa tàu biển Huyndai - Vinashin;

- Công ty Liên doanh SHELLGAS HAIPHONG;

- Công ty Liên doanh BAICAN SHIPPING Co (Việt Nam - Liên bang Nga);

- Công ty Liên doanh VISKO (Phá dỡ tàu cũ Việt Nam - Hàn Quốc);

- Công ty Liên doanh VINAKITA (Thiết kế tàu Vinashin - Kikada);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Nội thất tàu thủy SEJIN - VINASHIN (Việt Nam - Hàn Quốc);

- Công ty Liên doanh Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tàu thuỷ Việt - Hàn;

- Cụng ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp AALBORG (sản xuất nồi hơi tàu thủy);

- Cụng ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị hàng hải KOYO - VINASHIN;

- Các công ty thành viên của Tổng công ty đang thực hiện cổ phần hoá.

8. Các đơn vị sự nghiệp:

- Viện Khoa học Công nghệ Tàu thuỷ;

- Trường Đại học Tổng hợp VINASHIN;

- Trường Công nhân kỹ thuật Bạch Đằng;

- Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp tàu thuỷ I tại Hải phòng;

- Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp tàu thuỷ II tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp tàu thuỷ III tại Đà Nẵng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan và thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu mà Thủ tướng Chính phủ giao đối với Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

2. Bộ trưởng c¸c Bé: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới cần thí điểm trong quá trình thực hiện.

3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

4. Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam:

- Trình Thủ tướng Chính phủchấp thuận để bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

- Quyết định thành lập các Tổng công ty nói tại điểm 4 Điều 1 Quyết định này;

- Quyết định chuyển các công ty nói tại điểm 5 Điều 1 Quyết định này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch chuyển đổi và lộ trình thực hiện. Chỉ đạo đầu tư phát triển các công ty này, khi đủ điều kiện thì xây dựng Đề án thành lập Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để ra quyết định;

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của các Tổng công ty, công ty thành viên do mình giữ 100% vốn Điều lệ;

- Trình Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công nghiệp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, BĐH 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : Văn thư, ĐMDN (15b). A

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 103/2006/QD-TTg

Hanoi, May 15, 2006

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON EXPERIMENTAL FORMATION OF VINASHIN GROUP

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on State Enterprises;
Pursuant to the June 12, 1999 Enterprise Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 153/ 2004/ND-CP of August 9, 2004, on organization and management of state corporations and transformation of state corporations and independent state companies after the parent-subsidiary company model;
Considering the proposal of Vietnam Shipbuilding Industry Corporation's Managing Board,

DECIDES:

Article 1.- To approve the scheme on experimental formation of VINASHIN Group with the following contents:

1. To form, on the basis of restructuring and reorganizing Vietnam Shipbuilding Industry Corporation, VINASHIN Economic Group under multiple ownership with state ownership playing the dominant role, consisting of enterprises with 100% state capital and enterprises under multiple ownership (hereinafter referred to as VINASHIN Group); having modern technologies and management and high specialization; doing multiple business lines with ship building and repair and ocean shipping being principal business lines; closely combining production and business with science, technology, research and development, and training; acting as the core for Vietnam's shipbuilding industry to develop fast and sustainably, and effectively compete and integrate in the world economy.

2. The relations between VINASHIN Group's parent company and state owners, subsidiary companies and associated companies shall comply with the provisions of law and the Charter on organization and operation of the parent company.

The Government shall manage and organize the exercise of rights and the performance of responsibilities of the state owner with respect to VINASHIN Group. The Prime Minister shall assign ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and Vietnam Shipbuilding Industry Group's Managing Board to exercise a number of the owner's rights according to current regulations which are specified in the decision on the formation of the parent company, Vietnam Shipbuilding Industry Group, and in the Charter on organization and operation of the parent company.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 103/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt nam VINASHIN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.524

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60