Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1021/TTg năm 1997 về việc thành lập Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1021/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1021/TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1997 của Chính phủ (ngày 10, 11 tháng 9 năm 1997);
Theo đề nghị của ông Trưởng ban, Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hai tổ công tác để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và hướng dẫn triển khai phương án tổng thể sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các tổ công tác đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Ngô Xuân Lộc.

Tổ công tác về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội làm tổ phó.

Tổ công tác về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp làm tổ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm tổ phó.

Mỗi Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp cử hai đồng chí cấp Thứ trưởng làm uỷ viên của hai tổ trên.

Điều 3. Giúp việc tổ công tác về sắp xếp doanh nghiệp nhà nước tại mỗi thành phố có nhóm chuyên viên thường trực gồm: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, cán bộ cấp vụ của Bộ, cơ quan nêu tại Điều 2 của Quyết định này.

Nhóm trưởng thường trực do Tổ trưởng Tổ công tác chỉ định.

Điều 4. Tổ trưởng hai tổ công tác, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp nghiên cứu phương án tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn phù hợp với nguyên tắc thống nhất quy hoạch ngành và lãnh thổ.

Điều 5. Các phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố cần có ý kiến của Thường vụ Thành uỷ, các phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn hai thành phố của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần có ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan đó.

Điều 6. Đề án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên hai thành phố phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 1998.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước ở hai thành phố sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 1021/TTg

Hanoi, December 01, 1997

 

DECISION

ON SETTING UP WORKING TEAMS FOR RESTRUCTURING STATE ENTERPRISES IN HANOI AND HO CHI MINH CITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In furtherance of the Resolution of the Government's September 1997 regular meeting (on September 10 and 11, 1997);
At the proposal of the Chairman of the Central Steering Committee for Enterprise Reform,

DECIDES:

Article 1.- To set up two working teams to assist the Prime Minister in directing the elaboration and guiding the implementation of the overall plan for restructuring State enterprises in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Article 2.- The two working teams shall be placed under the direct management of Deputy Prime Minister Ngo Xuan Loc.

The working team for restructuring State enterprises in Hanoi shall be led by the Minister of Construction as its head and the President of the Hanoi People's Committee as its deputy head.

The working team for restructuring State enterprises in Ho Chi Minh City shall be led by the Minister of Industry as its head and the President of the Ho Chi Minh City People's Committee as its deputy head.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1021/TTg năm 1997 về việc thành lập Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
DMCA.com Protection Status